Kontakt

Adress och besök
Radio Fryksdalen har två studios. En på SG Broby i Sunne och en på Stjerneskolan i Torsby.
Vanlig post hanteras i Sunne.

OBS! Vill du kontakta ett enskilt program, t.ex. för att skicka en hälsning, klickar du här.

SUNNE

Besöksadress:
SG Broby
Svetsarevägen 2
686 33 Sunne

Hälsnings- och önsketelefon Sunne: 0565 – 130 09.

TORSBY

Besöksadress:
Stjerneskolan
Fabriksgatan 3
685 34 Torsby

Hälsnings- och önsketelefon Torsby: 0560 – 163 49

Postadress:
Radio Fryksdalen
Svetsarevägen 2
686 33 Sunne

Kontakta Admin

I.nilsson89@gmail.com