Kommande program
 
måndag 20 sep.
06:00 - 18:00
KN Radio
 
tisdag 21 sep.
06:00 - 17:00
KN Radio
 
17:00 - 18:00
Fryksände pastorats närradio
 
18:00 - 20:00
Frantic (R)
 
20:00 - 22:00
Backspegeln (R)
 
onsdag 22 sep.
06:00 - 18:00
KN Radio
 
18:00 - 19:00
Fryksände pastorats närradio
 
19:00 - 21:00
 
21:00 - 22:00
Skivbaren (R)
 
torsdag 23 sep.
06:00 - 18:00
KN Radio
 
Historia

Den andra december 1982 hölls det första arbetsgruppsmötet för att bilda Sunne Närradio. Det skulle sedan dröja ett halvår innan man bildade själva föreningen och de första provsändningarna startade under sommaren 1984. Den officiella invigningen av Radio Sunne skedde sedan den 16 september samma år. Sändningarna från Valborgsmässofirandet på Sundsberget är det program som sänts varje år sedan starten.

Klicka här för att läsa en mer utförlig historik om Radio Sunne författad av Anders Dahlström.


2005 initierade Sunne, Torsby och Kils kommuner projektet som fick namnet 'Radio Fryksdalen'. Målsättningen var att skapa en kommungemensam radiostation. I december 2006 lyckades man med att få tillstånd för sändningar över Sunne och Torsby – att ta med Kil i den första etappen skulle ge ett allt för stort sändningsområde.

Hela 2007 ägnade föreningen åt att genomföra det stora teknikskiftet som Radio Fryksdalen gav upphov till och inte minst – ordna med finansieringen av projektet som omfattade mer än 500.000kr.

Man lyckades och den 18 januari 2008 sändes den första reguljära sändningen i Radio Fryksdalen. Fortfarande en närradio men nu med nya sändare, nyrenoverade studios och med vind i seglen mot framtiden.


Radio Fryksdalen är en närradio vilket betyder att man är en kanal ämnad för föreningslivet. Från början fanns regler på att de sändande föreningarna måste ha en annan huvudverksamhet än radion och att radion enbart skulle vara ett sätt att nå med föreningsinformation.

Reglerna har med åren ändrats och idag kan man bilda en förening enbart för att sända radio. Radioklubben här i Sunne är ett exempel på det. Sunne Rock n´ Roll Club är ett exempel på en förening där radioverksamheten bara är en del av den ordinarie verksamheten.


Några bilder från studion i Sunne tagna i april 2010
Vill du skicka en hälsning eller komma i kontakt med något av våra program?
 

Testa att annonsera i radio!

Radioreklam är det snabbaste och effektivaste sättet att nå sina kunder till den lägsta kontaktkostnaden.
 

Just nu söker vi nya spännande programidéer och programledare.